Vad är delning

Vad är egentligen delning? Det talas mycket om delning på Internet och vi vill gärna vara med i den debatten.

delaVi har alltid delat med oss till våra vänner. Vi har delat på kakor, kläder och vi har delat på musik i alla tider. Vi har också delat med oss av kunskap och tips och idéer. Det är inget konstigt alls med det.

Varför talas så mycket om fildelning idag? Internet har möjliggjort delning på ett helt nytt sätt. Om någon vill dela med sig av något läggs det upp på Internet och andra människor kan ladda hem det. Man kan bjuda på bilder och information på ett helt annat sätt än tidigare. Vi behöver inte lämna över informationen i pappersväg eller i ett kassettband. Vi kan ladda upp på Internet och på så vis dela information med en stor skara människor.

Det finns många olika program som förenklar möjligheten till delning. De mest kända är kanske de vanliga P2P-nätverken dit bittorrentprogrammen hör. Ett nytt program för delning är Oneswarm som är ett program som värnar om integriteten. Programmet är helt gratis att använda och det har den fördelen att användaren kan vara anonym till skillnad från användare av P2P-nätverk.

Varför vill man vara anonym?

Det är inte för att bedriva olagligheter vi tipsar om Oneswarm. Den som använder programmet svarar själv för vad som delas. Det är inte olagligt att dela bilder eller brev med vänner. Det är när man delar till exempel bilder, filmer eller musik där någon har upphovsrätt som man begår något olagligt. Vi tar ingen ställning i den debatten, som är mycket infekterad.Men, det är en stor fördel med program som värnar om integriteten vad det än handlar om.

Man är alldeles för sårbar på Internet idag. Det är inte svårt att ta reda på vilka sidor man besökt eller vilka aktiviteter man har på nätet. Därför är det en stor fördel att det kommer fler och fler möjligheter till anonymitet.