Ta ett hörseltest på Internet

Det finns olika sorters hörselnedsättningar och det kan finnas svårigheter att följa ett samtal i bullriga miljöer. Detta kan bero på en hörselnedsättning. Däremot behöver hörselnedsättningen inte alltid vara så tydligt framträdande. Det finns olika sorters hörselnedsättningar, från lätt till grav. Vid en lätt hörselnedsättning kan man ha svårigheter att höra vissa konsonantljud, fågelkvitter eller personer som talar tyst. Vid en grav hörselnedsättning kan man ha svårigheter att delta i en konversation i telefon.

Var går gränsen?

En person med normal hörsel har en hörselnivå på 0-20 decibel. Vid en hörselnivå på 26 decibel eller högre talar man om hörselnedsättning. Eftersom ljud har olika decibelnivåer påverkar de örat på olika sätt. Därför är det viktigt att skydda öronen mot skadliga nivåer för att inte utveckla en hörselnedsättning.

Ligger du i riskzonen?

Tror du att du kan ha en hörselnedsättning men vill vara mer säker innan du bokar tid hos en audionom? Då kan du göra ett hörseltest på Internet för att se om du behöver vidare utredning. Även om du haft problemen länge är det aldrig försent att göra en utredning eller att få hjälp. Testet gör du med fördel i en lugn miljö och med hjälp av hörlurar. Skulle det visa sig att du har en hörselnedsättning finns det personlig rådgivning att tillgå. Klicka här för att genomföra testet.