Hur fungerar industriellt underhåll – rengöring av stora system

Stora industriella system hittar man ofta inom branscherna marint, sågverk, raffinaderi, energi, fastighet och produktion av papper och pappersmassa. Alla system, oavsett ålder, kräver underhåll och rengöring för att fungera. Du som rengör och energioptimerar dina system blir mer miljövänlig och du minskar även verksamhetens kostnader.

Gamla tekniker och driftstopp

Du kanske verkar i någon bransch som har stora system som ni ibland stoppar, monterar ned och underhåller? Just nedmontering och driftstopp för underhåll och rengöring med mekanisk bearbetning och kemikalier är ingen bra lösning. Har du en verksamhet ska du veta att denna typ av underhåll varken är kostnadseffektiv eller miljövänlig.

Med speciella pumpar och miljövänliga kemikalier

Idag kan du istället använda nya tekniker som minimerar behovet av nedmontering och mekanisk bearbetning. Tillsammans med speciella pumpar kan du använda miljövänliga kemikalier som gör rent med minimal nedmontering vilket innebär besparingar för din verksamhet. Ditt stillestånd blir minimalt och dessutom kommer livslängden på ditt system bli längre än om du hade gjort rent med mekanisk bearbetning. Du får ekonomiska fördelar samt en lägre miljöpåverkan när du använder nya metoder. Miljöpåverkan blir mindre på tre sätt genom att du använder miljövänligare kemikalier, energioptimerar systemet efter rengöring samt samlar upp restprodukter från underhållsprocessen. Lär dig mer om nya metoder – läs mer här.