Så fungerar Internet

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord… men inte Internet, det kom något senare. Internet hade en föregångare som kallades Arpanet, det var ett militärt forskningsprojekt i USA. Arpanet stod klart 1968 och 1971 skickades det första e-postmeddelandet mellan två datorer stående sida vid sida. HTML och HTTP kom till i slutet på 1980-talet och blev standard för att överföra och för att beskriva webbsidor.

1223680_18544169_variant

Under 1990-talet så växte antalet Internetanvändare, detta på grund av utvecklingen och standardiseringen av webben. Också en liten övertro till att Internet kunde lösa alla problem och uppgifter gjorde att det blev en kraftig uppgång och värdering av många nystartade IT-företag, och följden av detta blev en mängd konkurser som blev kallad IT-bubblan. Det genombrott som kom under 90-talet för Internet innebar att många privat skaffade en egen hemsida och de flesta företag skulle ha en webbplats. Den IT-teknik som till exempel e-post har ju i princip alla idag.

Internet består ju av en mängd datornätverk som binds samman i så kallade knytpunkter med kopplingar till nätverk som ligger nära och så kallade stamnät med en mycket hög överföringskapacitet. Nätverken kan drivas som bland annat: Företagsnät som kopplar samman företagets datorer, leverantörsnätverk som betalande kunder ansluter sig till och nätverk för Universitet.

Privata bostäder ansluter sig ofta till ett nätverk genom telefon eller ett kabel-TV nät som finns i ett stadsnät. I början så var det vanligt att koppla upp sin dator hemma genom ett modem som kopplades till det analoga telefonnätet och detta var tekniskt begränsat i överföringshastigheten. Sedan gick många över till ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) som då gav en betydligt högre överföringahastighet genom telefonledningarna. Sedan årsskiftet 2000 så blev det betydligt vanligare med mobiltelefoner som kunde nå Internet.